:: DUKSHIN EPC ::
slogan

sub_visual

CONSTRUCTION COMPANY NAME OF THE PROJECT LOCATION QUANTITY(㎡) NOTE
Samsung C&T SEVT Yên Bình Project (Xưởng sản xuất) Tỉnh Thái Nguyên 92,440 Kết cấu S
Samsung Everland SEVT Yên Bình Project ( Tòa văn phòng) Tỉnh Thái Nguyên 37,162 Kết cấu S
Samsung Engineering SEMV Yên Bình Project Tỉnh Thái Nguyên 64,310 Kết cấu S
Xây dựng Lotte Trung tâm Lotte Hà Nội Hà Nội 4,980 Kết cấu S
BMB Steel Nhà máy Nokia Tỉnh Bắc Ninh 4,455 Kết cấu RC
Samsung C&T SEV 4th Component Project Tỉnh Bắc Ninh 46,436 Kết cấu S
iMarketKorea Công xưởng SDIV Yên Phong (3rd) Tỉnh Bắc Ninh 11,467 Kết cấu RC
Vinaincon Tòa sản xuất số 1 - Điện tử LG Hải Phòng Tỉnh Hải Phòng 47,793 Kết cấu S
Samsung Engineering SEMV Project Thái Nguyên 64,310 Kết cấu S
Samsung C&T/Cheil Industries SDCV Project 67,000 Kết cấu S
Samsung C&T Tòa Metal Công xưởng số 2 Thái Nguyên 85,232 Kết cấu S
Samsung Engineering SEMV Project 7,659 Kết cấu S
Samsung Engineering SEVT Metal/3D Glass Project 29,730 Kết cấu S
Samsung Engineering SEHC CE COMPLEX PJT VIETNAM 27,434
DOOSAN VINA DOOSAN VT4-TG BUILDING PJT VIETNAM 11,759
SAMSUNG C&T SDV-V PJT VIETNAM 31,000
SHIMIZU CONSTRUCTION SHIMIZU F3 PJT PHILIPPINES 41,762